Distanţe între locaţii şi planificator de călătorie

Condiţii de utilizare

Prin utilizarea acestor pagini de Internet, acceptaţi prezentele prevederi referitoare la condiţiile generale de utilizare şi la notificările cuprinse în acestea. În cazul în care nu acceptaţi aceste Condiţii de utilizare, vă rugăm să nu le utilizaţi!

Restricţie privind utilizarea în scopuri necomerciale

Pagina de Internet Distanta.eu este destinată exclusiv utilizării în scopuri necomerciale. Afişarea, modificarea, distribuirea, copierea, publicarea sau transferul sau vânzarea, prin orice alte mijloace, a informaţiilor, serviciilor sau produselor publicate pe pagina de Internet Distances.com fără acordul prealabil scris al proprietarului acesteia este strict interzisă.

Materialele publicate pe aceste pagini de Internet sunt protejate de drepturi de autor şi orice utilizare neautorizată a materialelor publicate pe aceste pagini de Internet poate constitui o încălcare a prevederilor Legii privind drepturile de autor şi drepturile conexe şi a altor regulamente din ţara Distanta.eu.

Proprietate, drepturi şi obligaţii

Conţinuturile care nu sunt deţinute de Proprietarul paginii de Internet sunt utilizate cu aprobarea autorului/proprietarului acestora şi pot fi retrase de pe paginile de Internet la cererea autorului/proprietarului.

Limitarea răspunderii

În momentul calculării distanţelor între localităţi şi locuri, pagina de Internet Distanta.eu utilizează doar datele obţinute de Maps.google.com, iar proprietarul nu va fi răspunzător, material sau penal, în cazul în care informaţiile legate de distanţe nu corespund cu situaţia reală.

Proprietarul Paginii de Internet renunţă complet la orice răspundere asociată în orice fel cu utilizarea paginilor de Internet în cadrul domeniului Distanta.eu, pentru orice activităţi ale utilizatorilor asociate cu utilizarea sau cu utilizarea necorespunzătoare a conţinuturilor paginilor de Internet, precum şi pentru orice daune cauzate utilizatorului sau oricărei părţi terţe în legătură cu utilizarea sau utilizarea necorespunzătoare a Paginilor de Internet Distanta.eu.

Modificarea prezentelor condiţii şi a altor clauze

Proprietarul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentele Condiţii de utilizare şi alte clauze fără notificare prealabilă.

Introduceți orașe primul